ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือสั่งการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564 “นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชวนชาวบ้านงดเหล้า”
22 กรกฎาคม 2564

1075


รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564 “นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชวนชาวบ้านงดเหล้า”