New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 189 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่