New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

หนังสือสั่งการ

 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 185 คน
ประกาศวันที่  2 มีนาคม 2563
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2563 ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 มี.ค.63.pdf [ขนาดไฟล์ : 110.04 KB.]