New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่การอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 170 คน
ประกาศวันที่  12 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่การอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศเรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร [ขนาดไฟล์ : 5.07 MB.]