New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเรื่อง ประกาศราตาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 163 คน
ประกาศวันที่  13 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่อง ประกาศราตาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศเรื่อง ประกาศราตาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร [ขนาดไฟล์ : 1.14 MB.]