New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ เรียกรายงานตัวบุคคลผู้ขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 134 คน
ประกาศวันที่  28 กันยายน 2563

ประกาศ เรียกรายงานตัวบุคคลผู้ขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)