New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ (Tambon Smart Team)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 807 คน
ประกาศวันที่  28 สิงหาคม 2563
ประกาศอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ (Tambon Smart Team)