New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 109 คน
ประกาศวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 1.98 MB.]