New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ e-biding ตลาดน้ำประชารัฐ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 130 คน
ประกาศวันที่  20 ธันวาคม 2560
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 432.39 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 1.84 MB.]