New Update

"พระธาตุศรีสุราษร์ ย่านตลาดสองฝั่งตาปี อาหารดีปากน้ำ บิงงามขุนทะเล มนต์เสน่ห์เขาท่าเพชร เดือนสิบเอ็ดงานชักพระ"
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางโพธิ์ (ดู : 206) 19 เม.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางโพธิ์ (ดู : 226) 19 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุ (ดู : 198) 12 มี.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุ (ดู : 191) 12 มี.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางโพธิ์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 186) 2 มี.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางโพธิ์ (ดู : 250) 2 มี.ค. 2561
ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 102) 28 ก.พ. 2561
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว (ดู : 101) 28 ก.พ. 2561
ประกาศก่อสร้างห้องหอย 2 ทะเล อ.เมือง ฯ (ดู : 134) 15 ก.พ. 2561
ประกาศก่อสร้างอาคารทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของโครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยว ต.บางโพธิ์ (ดู : 110) 15 ก.พ. 2561
ประกาศ e-biding ตลาดน้ำประชารัฐ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 123) 20 ธ.ค. 2560
ร่าง TOR ก่อสร้างถนน คสล. วัดบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม้ (ดู : 97) 12 ธ.ค. 2560
ร่าง TOR ปรับปรุงถนน คสล. วัดบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม้ (ดู : 133) 12 ธ.ค. 2560
ราคากลางถนน คสล. วัดบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม้ (ดู : 136) 12 ธ.ค. 2560
ราคากลางปรับปรุงถนน คสล. วัดบางใบไม้ หมู่ที่ 3 ต.บางใบไม้ (ดู : 118) 12 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |